Arrangör

En arrangör är en person som bearbetar musik. De har i uppgift att tolka ett notblad och sedan översätta det på ett sätt som gör att det låter bra. Exempelvis måste en arrangör som arbetar med en kör bestämma utifrån ett notblad vem som sjunger vad och se till att resultatet blir så bra som möjligt. Det finns dock flera sorters arrangörer förutom körarrangör.

Olika typer av arrangemang

Harmonisering innebär att man ska förse en enstämmig melodi med ackord som är lämpliga. Det ska ofta ske utifrån en viss karaktär och stil. Blues och vissa visor är ett bra exempel på stilar med karakteristisk harmoni.

Sats eller sättning är en musikstruktur som är flerstämmig. En sats kan vara grunden för de flesta arrangemang.

Instrumentation kallas konsten att fördela en flerstämmig musik mellan olika typer av instrument. Har man ett musikstycke som ska spelas upp med hjälp av fyra instrument måste man veta vem som ska spela vad i stycket, och med vilket instrument.

Vokalarrangemang kallas det när man arrangerar en kör, ofta på en flerstämmig sats.

Det finns fler typer av arrangemang inom musiken, dessa fyra är några av de vanligaste.