Mer om att jobba som musiker

En musiker kan ha sin arbetsplats på flera olika ställen. Platsen beror helt enkelt på vilken typ av musiker det är, om hen är i grupp eller solo samt vilken sorts musik hen skapar. Vanliga arbetsplatser är konserthallar, skolor, kyrkor, folkparker och klubbar, för att nämna några. Många musiker kan också framträda på sjukhus och inom äldrevården. De vanligaste musikerna som arbetar på sådana platser är de som framträder, men en musiker kan även vara arrangör, kompositör och/eller dirigent.

Har musiker fast anställning?

Det finns musiker som har en fast anställning, ett exempel är dansbandsmusiker som är anställda av orkesterbolag. Många musiker väljer dock att ha ett annat yrke vid sidan om musiken för att klara av att försörja sig själv. Att jobba som musiker är inte alltid ett säkert jobb, därför väljer många musiker att endast jobba med musiken vid sidan av sitt fasta jobb. Skulle de sedan inse att de klarar att försörja sig på endast musiken kan de välja att säga upp sig från det fasta jobbet. Att jobba som musiker, vare sig det gäller sångare eller gitarrist, är ofta väldigt osäkert. Man kan säga att flera musiker jobbar som frilans. De måste hela tiden leta efter tillgängliga uppdrag som de sedan får betalt för. Det är dessutom inte säkert att de får uppdraget ifall flera musiker ansöker om samma position.

De som väljer att endast jobba inom musikmarknaden men inte direkt som musiker har ofta lättare för sig att försörja sig. De kan välja att arbeta som frilansmusiklärare, vilket innebär att andra personer kommer till dem för att lära sig att sjunga eller spela ett instrument.