Att jobba som musiker

Eftersom det finns så många olika typer av musiker är det svårt att berätta exakt vad det innebär att jobba som musiker. Det finns dock ett antal förmågor som de flesta musiker rekommenderas att de har eller utvecklar:

  • Musiker måste vara flexibla eftersom de många gånger behöver anpassa sig beroende på framträdande.
  • De måste vara kvalitetsinriktade. Ifall musikstyckena eller framträdandena inte håller hög kvalitet kommer inte publiken/lyssnaren bli tillfredsställd, vilket gör att färre personer väljer att lyssna på just den musikern.
  • Med tanke på hur många musiker som sköter allt jobb själva idag hjälper det ifall musikern klarar av att vara självständig. Annars finns det en chans att resultatet från det de gör inte blir bra.
  • Jobbar musikern i en orkester eller band måste denne ha en hög samarbetsförmåga.
  • Att marknadsföra sig själv är en stor del av att vara musiker, man måste vara säljinriktad för att klara av att sälja in sig själv och hitta rätt sorts uppdrag.

Det finns givetvis de musiker som väljer att sköta allting själv, eller endast arbetar med musik på datorn. Då är det inte alltid lika viktigt för personen att denne har dessa förmågor. Förutom de förmågor som musiker rekommenderas att ha finns det även ett antal saker som är viktiga att man känner till innan man bestämmer sig för att bli musiker:

  • Man måste räkna med att det krävs mycket jobb ifall man vill få ut sin musik till en större publik. Men får till exempel vara beredd på att jobba både kvällar och helger.
  • Konkurrensen är hård i musikbranschen, vilket gör att man bör vara medveten om att chansen att verkligen lyckas är inte jättestor. Mycket hänger på att man har tur.
  • Det kan krävas mycket resande när man arbetar som musiker samt arbete med andra personer. Eftersom alla är olika krävs det att man klarar av att arbeta med olika personligheter.
  • En sista sak som musiker bör känna till är att ljudnivån kan bli väldigt hög, vilket i sin tur kan leda till problem med hörseln. Det är därför viktigt att alla som jobbar med musik tar hand om sina öron och gärna använder någon slags skydd när det är möjligt, vare sig det gäller hörlurar som dämpar ljudet runt omkring eller hörselproppar.